Mr. Johirul Hoque; M A :

Mr. Johirul Hoque; M A

 

Specialization: Language

 

 

Dr Bhanu Bezbora Kalita; M A, Ph D :

Dr Bhanu Bezbora Kalita; M A, Ph D

9706209641;

 

Specialization: Language

 

 

SAILENJEET SARMA; M A :

SAILENJEET SARMA; M A

Specialization: Literature

Publication (Nos. of Books) :

 1. Purnanga Dhammapada, 2005 (Chandra Prakash, Ghy.)
 2. Dhammpada Pariciti, 2005 (Chandra Prakash, Ghy.)
 3. Karpura Manjari, 2006 (Chandra Prakash, Ghy.)
 4. Padma Nadir Majhi- Ekhan Ananya Upanyash, 2006 (Chandra Prakash, Ghy.)
 5. Pali-Prakrit-Pathyanubada, 2007 (Sarbamangalam Prakashan, Pathsala)
 6. Dhammapada Tatta Katha, 2008 (Chandra Prakash, Ghy.)
 7. Sandesa Rasaka, 2008 (Chandra Prakash, Ghy.)
 8. Tati, 2008 (Own Publication)
 9. Moyla Anchal- Ekhan Anupam Upanyash, 2008 (Chandra Prakash, Ghy.)
 10. Asomiya Natyalochona, 2008 (Chandra Prakash, Ghy.)
 11. Daivikola, 2010 (Basanti Puja Silver Jubilee Celebration Committee, Nagoan)
 12. Asomiya Suti Galpar Alochona, 2010 (Chandra Prakash, Ghy.)
 13. Abhijnana Sakuntalam, 2010 (Chandra Prakash, Ghy.)
 14. Bhupen Hazarikar Git Aru Kabitar Bislesanatmak Alochona, 2012 (Chandra Prakash, Ghy.)
 15. An Analytical Estimate of Dr. Bhupen Hazarika’s Songs, 2012 (Chandra Prakash, Ghy.)
 16. Bezbaruar Sahityar Bislesanatmak Alochona, 2014 (Chandra Prakash, Ghy.)

Drama

 1. Natun Khelar Akhora, 1988 (Played at Goalpara College Auditorium)
 2. Ei Itihash, 1989 (Played at Goalpara College Auditorium)
 3. Eti Gharat Duti Mathon, 1992 (Played at Pathsala)
 4. Paradise, 1994 (Played at Goalpara College Auditorium)
 5. Nabhi Samudra, 1994 (Played at Asom Club, Goalpara)
 6. Swargar Sondhanat, 1996 (Played at District Library, Dibrugarh)
 7. Swarga, 1998 (Played at Goalpara College Auditorium)
 8. Jarourowa, 2000 (Played at Goalpara College Auditorium and Asom Club, Goalpara)
 9. Eikhanai Mor Desh, 2002 (Played at Sarthebari)
 10. Dhintao Khittao, 2005 (Played at Chakalaghat, Nagaon and Sarthebari)
 11. Tati, 2008 (Played at Pathsala)
 12. Bangahar Juzz, 2014